Taking Leave I ฉันขอลา ….

อยากลางานเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้จะแจ้ง HR ยังไง ทำไงดี? มาถูกที่แล้ว เพราะวันนี้ เราจะบอกเทคนิคการแจ้งลางานเป็นภาษาอังกฤษ HR จะได้อนุมัติให้เร็วๆ

3 taking leave

I’m wondering if I could take a day off on Monday? I’m going for my sister’s wedding.

  • ฉันขอลางานวันจันทร์ได้มั้ย? พอดีฉันต้องไปร่วมงานแต่งงานของพี่สาว

4 taking leave

Would it be ok if I take a day off on the 2nd of January? My aunt passed away and I am going for her funeral.

  • ฉันขอลางานวันที่ 2 มกราคมได้มั้ย? คุณป้าของฉันเพิ่งเสีย และฉันต้องไปงานศพของคุณป้า

5 taking leave

Would it be possible to take a day off today? I’m coming down with the flu.

  • ฉันขอลางานวันนี้ได้มั้ย? ฉันเริ่มที่จะเป็นหวัดแล้ว

6 taking leave

ถ้าอยากเพิ่มความสุภาพลงไป เปลี่ยนมาใช้ May I take a day off + วัน/เวลา ที่เราต้องการลา + เหตุผลที่ต้องการลา

May I take a day off tomorrow? I have diarrhea/food poisoning.

  • ฉันขออนุญาตลาวันพรุ่งนี้ได้มั้ย? ฉันมีอาการท้องเสีย/อาหารเป็นพิษ

ถ้าอยากรู้วิธีการใช้แกรมม่าอื่นๆ เพิ่มเติม มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับเราได้ที่ Now I Love English เพราะเรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่วัยทำงานต้องใช้ใส่ความเห็น